Inovujte na TOP

Normy

Normy komunity

Normy Komunity sú navrhnuté s cieľom vytvoriť bezpečné, rešpektujúce a konštruktívne online prostredie pre všetkých užívateľov Služby zoja.sk. Tieto normy sú základom pre spoločnú snahu o tvorbu pozitívneho a prospešného virtuálneho prostredia.

1. Rešpekt a tolerancia

Všetci členovia komunity sú povinní prejavovať vzájomný rešpekt a toleranciu. Je zakázané používať urážlivé, vulgárne, diskriminačné ani nenávistné vyjadrenia voči iným užívateľom. Zaväzujeme sa k podpore rôznorodosti a dôstojnému zaobchádzaniu so všetkými užívateľmi.

2. Konštruktívna a uvážlivá diskusia

V diskusiách sa očakáva, že jednoducho a konštruktívne vyjadríte svoje názory. Nezastrašujte ani neobviňujte iných a vyhýbajte sa agresívnej reakcii na odlišné názory. Diskutujte otvorene a rešpektujte hľadanie riešení.

3. Bezpečnosť osobných údajov

Je nevyhnutné rešpektovať súkromie a bezpečnosť osobných údajov ostatných užívateľov. Nedávajte zdieľať citlivé informácie, ako sú telefónne čísla, adresy alebo heslá, verejne. Ak máte pochybnosti o zdieľaní niektorých údajov, zvážte ich starostlivo.

4. Obsah a kvalitná komunikácia

Vytvárajte obsah, ktorý prispieva k hodnotám komunity. Nesdielajte klamlivé správy ani dezinformácie. Dbajte o to, aby vaše príspevky neboli spamom, neprimeraným obsahom alebo reklamou.

5. Dodržiavanie kultúrnych hodnôt

Chceme, aby platforma odrážala kultúrne hodnoty. Vyvarujte sa používaniu vulgarizmov, urážok, nadávok a agresívnych narážok. Nepodliehajte osobným útokom a konfliktom.

6. Reálnosť a dôveryhodnosť

Služba je miestom reálnej komunikácie. Nesnažte sa diskreditovať iných užívateľov za ich názory a nešírte úmyselne klamstvá alebo dezinformácie.

7. Nahlasovanie nevhodného obsahu

Ak narazíte na obsah, ktorý porušuje tieto Normy Komunity, máte možnosť ho nahlasovať. Nahlasovaný obsah bude preskúmaný a prípadne vymazaný, ak porušuje pravidlá komunity.

8. Zodpovednosť za obsah

Ste zodpovední za obsah, ktorý publikujete na službe. Všetok obsah musí byť autentický a nesmie porušovať autorské práva alebo práva iných.

9. Politika

Aby sme udržali komunitu konštruktívnu, nie je povolené šíriť politické názory alebo kampane. Toto zahŕňa propagandu a akúkoľvek snahu ovplyvniť ostatných členov politicky.

10. Sledovanie a sankcie

zoja.sk si vyhradzuje právo sledovať obsah v komunite a preskúmať príspevky užívateľov. V prípade porušenia týchto podmienok normykomunity môžu byť uplatnené sankcie. Užívateľom môže byť odobratá možnosť prispievať na určitý čas alebo na neurčito. Opakované porušovanie môže viesť k trvalému vylúčeniu zo služby.

11. Zdieľanie odkazov a obsahu

Ak zdieľate odkazy alebo iný obsah, uistite sa, že sú relevantné a neohrozujú bezpečnosť alebo súkromie iných užívateľov. Zdieľanie obsahu tretej strany sa odporúča len vtedy, ak je v súlade s pravidlami komunity a nešíri klamstvá alebo nevhodný obsah.

12. Kultúrna rozmanitosť

Normy komunity rešpektujú kultúrnu rozmanitosť. Nezastrašujte, neobviňujte ani nekritizujte členov komunity na základe ich národnosti, viery, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo iných osobných charakteristík.

13. Nápomocná komunikácia

Snažte sa byť nápomocní vo svojej komunikácii s inými užívateľmi. Ak máte poznatky, ktoré môžu byť pre iných užitočné, radi sa o ne podeľte. Podporujeme zdieľanie informácií a nápadov.

14. Zákaz nelegálnych aktivít

Je zakázané publikovať, zdieľať alebo podporovať nelegálny obsah alebo činnosti. Patrí sem šírenie nelegálneho softvéru, porušovanie autorských práv alebo iné nezákonné aktivity.

15. Spolupráca s tímom zoja.sk

Ak máte podozrenie na nevhodný obsah alebo porušenia normy, prosíme, informujte tím zoja.sk. Spolupráca s komunitou je dôležitá pre udržanie bezpečného a zároveň otvoreného online prostredia.

16. Aktualizácia a zmeny

Normy komunity môžu byť časom aktualizované alebo upravované na základe potrieb komunity a vývoja služby. Užívatelia budú informovaní o akýchkolvek zmenách.

Dôsledné dodržiavanie týchto pravidiel prispieva k vytvoreniu bezpečného, rešpektujúceho a zároveň interaktívneho prostredia pre všetkých užívateľov zoja.sk. Váš prínos k zachovaniu kultúrneho a konštruktívneho prostredia je vítaný a ceníme si ho.

Tieto pravidlá komunity sú určené na jasné usmernenie pre všetkých užívateľov a na zabezpečenie, aby platforma zoja.sk bola miestom s pozitívnou atmosférou a rešpektom voči všetkým členom.