Inovujte na TOP

Podmienky

Obchodné podmienky

1. Úvod

Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") stanovujú pravidlá a záväzky týkajúce sa používania sociálnej siete zoja.sk (ďalej len "Služba"). Služba je prevádzkovaná spoločnosťou Róbert Dúbravský TREBOR IČO:352 136 55 DIČ:1032229099 (ďalej len "zoja.sk"), so sídlom na adrese Západná 2518/11, a je dostupná na webovej adrese https://www.zoja.sk/.

2. Dodržiavanie zákonov a princípov

Používaním služby sa zaväzujete dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky. Rovnako je nevyhnutné rešpektovať dobré mravy, slušnosť a zúčastňovať sa konštruktívnej diskusie.

3. Obsah a jazyk

3.1. Užívatelia služby môžu prispievať obsahom ako príspevky, blogy a ďalšie texty. Tieto príspevky a texty môžu byť publikované len v slovenskom alebo českom jazyku. Obsah v iných jazykoch bude vymazaný.

4. Nenávistný a nepatričný obsah

4.1. zoja.sk neakceptuje obsah, ktorý obsahuje urážky, osočovanie, neprimeranú politiku, alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý porušuje pravidlá slušného správania a komunikácie.

4.2. Užívatelia majú možnosť nahlasovať takýto obsah zoja.sk. Nahlasovaný obsah bude zvážený, zdokladovaný a po potrebnom hodnotení vymazaný.

5. Normy komunity

5.1. Všetci užívatelia služby sú povinní dodržiavať normy komunity zoja.sk, ktoré sú dostupné na nasledujúcej adrese: Odkaz na Normy komunity.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto Podmienky predstavujú dohodu medzi užívateľom a zoja.sk týkajúcu sa používania služby. Užívateľom sa odporúča dôkladne preštudovať tieto podmienky pred začatím využívania služby.

6.2. zoja.sk si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade potreby. Zmeny budú zverejnené na webovej stránke https://www.zoja.sk/ a budú mať účinnosť od ich zverejnenia.

7. Kontaktujte nás

V prípade otázok alebo požiadavkov týkajúcich sa týchto podmienok nás môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

Meno: Róbert Dúbravský TREBOR
Adresa: Západná 2518/11
Email: info@zoja.sk
Webstránka: https://www.zoja.sk/
Telefón: +421903650619

Registrácia na Okresnom úrade Trenčín v živnostenskom registri pod číslom 406-6836

 

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č. 032 / 640 01 09 , fax. č.: 032 / 640 01 08