Inovujte na TOP

Súkromie

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 02.10.2022

Aktualizované dňa: 02.10.2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady firmy Róbert Dúbravský TREBOR (ďalej len zoja.sk) o zhromažďovaní a používaní informácií, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite https://www.zoja.sk/ (ďalej len „Služba“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú vaše práva na súkromie a spôsob, akým ste chránení podľa zákonov o ochrane osobných údajov.

Používaním našej Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Nepristupujte ani nepoužívajte našu službu, ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou nástroja CookieScript Privacy Policy Generator.

zoja.sk je oprávnený tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť. Môže k tomu dôjsť bez predchádzajúceho upozornenia.

zoja.sk zverejní upravené Zásady ochrany osobných údajov na stránke https://www.zoja.sk/

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri používaní našej Služby budete vyzvaní, aby ste nám poskytli osobné údaje používané na kontaktovanie alebo identifikáciu. https://www.zoja.sk/ zhromažďuje nasledujúce informácie:

  • Údaje o používaní
  • Meno
  • Email
  • Telefónne číslo
  • Profil sociálnych médií
  • Dátum narodenia
  • Informácie o platbe

Údaje o používaní zahŕňajú:

  • Adresa internetového protokolu (IP) počítačov pristupujúcich na stránku
  • Žiadosti o webovú stránku
  • Odkazujúce webové stránky
  • Prehliadač používaný na prístup na stránku
  • Čas a dátum prístupu

Ako zhromažďujeme informácie

https://www.zoja.sk/ zhromažďuje a prijíma od vás informácie nasledujúcim spôsobom:

  • Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.
  • Pri interakcii s našou službou.

Vaše informácie budú uložené 6 mesiacov po tom, čo už nebudú potrebné na poskytovanie služieb. Dodržiaveme platné zákony archivacie. Vaše informácie môžu byť uchovávané počas dlhšieho obdobia na účely podávania správ alebo uchovávania záznamov v súlade s platnými zákonmi. Informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, môžu byť uložené na dobu neurčitú.

Ako používame vaše informácie

https://www.zoja.sk/ môže použiť vaše údaje na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie a udržiavanie našej Služby, ako aj monitorovanie používania našej Služby.
  • Na iné účely. zoja.sk použije vaše informácie na analýzu údajov na identifikáciu trendov používania alebo určenie účinnosti našich marketingových kampaní, ak to bude primerané. Vaše informácie použijeme na vyhodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb a marketingového úsilia.
  • Správa vášho účtu. Vaše osobné údaje môžu umožniť prístup k viacerým funkciám našej Služby, ktoré sú dostupné registrovaným používateľom. Máte plnú kontrolu nad poskytovanými informáciami.
  • Správa zákazníckych objednávok. Vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, profily sociálnych médií a ďalšie informácie o používateľských účtoch budú použité na správu objednávok zadaných prostredníctvom našej Služby.
  • Administratívne informácie. Vaše osobné údaje budú použité ako súčasť prevádzky našich postupov správy webových stránok.
  • Komentáre medzi používateľmi. Vaše informácie, ako napríklad vaše zobrazované meno, osobný obrázok alebo e-mailová adresa, budú verejne dostupné pri uverejňovaní komentárov používateľov.
  • Aby sme vás informovali o novinkách, všeobecných informáciách, špeciálnych ponukách, nových službách a udalostiach.
  • Kontaktovať vás. Róbert Dúbravský TREBOR vás bude v prípade potreby alebo opodstatnenosti kontaktovať e-mailom, telefonicky, SMS správou alebo inou formou elektronickej komunikácie súvisiacej s funkciami, produktmi, službami alebo bezpečnostnými aktualizáciami.

Ako zdieľame vaše informácie

zoja.sk bude zdieľať vaše údaje, ak to bude možné, v nasledujúcich situáciách:

  • S vaším súhlasom. zoja.sk bude zdieľať vaše údaje na akýkoľvek účel s vaším výslovným súhlasom.

Zdieľanie treťou stranou

Akákoľvek tretia strana, s ktorou zdieľame vaše informácie, musí zverejniť účel, na ktorý zamýšľa použiť vaše informácie. Musia uchovávať vaše informácie iba počas trvania zverejneného pri vyžiadaní alebo prijatí uvedených informácií. Poskytovateľ služieb tretej strany nesmie ďalej zhromažďovať, predávať ani používať vaše osobné údaje okrem prípadov, keď je to potrebné na splnenie špecifikovaného účelu.

Vaše informácie môžu byť zdieľané s treťou stranou z dôvodov vrátane:

  • Služby spracovania a vymáhania platieb. Vaše údaje budú použité na spracovanie platieb v prípade nákupu, vrátenia peňazí alebo inej podobnej žiadosti.

Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie pri registrácii alebo inak, dávate firme Róbert Dúbravský TREBOR súhlas na používanie, zdieľanie a uchovávanie týchto informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše informácie môžu byť zverejnené z ďalších dôvodov, vrátane:

  • Dodržiavanie platných zákonov, nariadení alebo súdnych príkazov.
  • Reakcia na tvrdenia, že vaše používanie našej Služby porušuje práva tretích strán.
  • Presadzovanie zmlúv, ktoré s nami uzavriete, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré pomáhajú používateľom efektívne sa pohybovať a vykonávať určité funkcie. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, je možné nastaviť bez vášho povolenia. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené.

  • Nevyhnutne potrebné cookies. Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky, ako je prihlásenie používateľa a správa účtu. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
  • Výkonnostné súbory cookie. Výkonnostné cookies sa používajú na to, aby ste videli, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu určitého návštevníka.
  • Zacielenie na súbory cookie. Cielené cookies sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými stránkami, napr. obsahoví partneri, bannerové siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníkov alebo na zobrazovanie relevantných reklám na iných webových stránkach.
  • Funkčné cookies. Funkčné cookies slúžia na zapamätanie si informácií o návštevníkoch webovej stránky, napr. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.
  • Nezaradené cookies. Nezaradené cookies sú cookies, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete zmeniť nižšie.

Nevyhnutne potrebné

Meno Doména Uplynutie platnosti Opis
PHPSESSID www.zoja.sk Zasadanie Cookie generovaná aplikáciami založenými na jazyku. Toto je univerzálny identifikátor na údržbu premenných používateľov. Pravidlá ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre daný web, ale dobrým príkladom je sledovanie prihláseného stavu používateľa medzi stránkami.

Neklasifikované


Meno Doména Uplynutie platnosti Opis
ad-con www.zoja.sk 10 rokov  
_us www.zoja.sk 10 rokov
režim www.zoja.sk >10 rokov
prístup www.zoja.sk
src www.zoja.sk >rok

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. https://www.zoja.sk/ využíva celý rad bezpečnostných opatrení, aby zabránil zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete, musíte k našej službe pristupovať na vlastné riziko.

Róbert Dúbravský TREBOR nezodpovedá za výkon webových stránok prevádzkovaných tretími stranami ani za vaše interakcie s nimi. Keď opustíte túto webovú stránku, odporúčame vám skontrolovať postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok, s ktorými komunikujete, a určiť primeranosť týchto postupov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte nasledujúcimi spôsobmi:

Meno: Róbert Dúbravský TREBOR

Adresa: Západná 2518/11

Email: info@zoja.sk

Webstránka: https://www.zoja.sk/

Telefón: +421903650619

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, ktoré máte v súvislosti so spracovaním vašich údajov, sa môžete obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na adrese Robert Dúbravský, gdpr@zoja.sk, +421903650619.