Inovujte na TOP

zoja.sk Pro

TOP balíčky. Vyberte si plán, ktorý vám vyhovuje.

Svišť  

Máte naviac možnosť viac TOPovať 2 príspevky a jednu stránku súčasne v rámci celej siete označené ako sponzorovaný príspevok.

24€

   za Rok
  Odporúčaný člen
  Overený odznak
  TOPnúť až 2 Príspevky
  TOPnúť až 1 Stránky

  Vytvoriť stránky
  Vytvoriť skupiny
  Vytvoriť udalosti
  Písať články
  Predaj produktov (Neobmedzené Produkty)
  Prečítať články (Všetky Kategórie)
  Pozerať videá (Všetky Kategórie)
  Pridať príbeh
  Pridať farebné príspevky
  Pridať príspevky o pocitoch/aktivitách
  Pridať príspevky do ankety
  Pridať príspevky GIF
  Pridať anonymné príspevky
  Nahrať videá
  Nahrať zvuky
  Nahrať súbory
  Vytvoriť reklamy

Kamzík  

Máte naviac možnosť viac TOPovať 10 príspevkov a 3 stránky súčasne v rámci celej siete označené ako sponzorovaný príspevok.

20€

   za Mesiac
  Odporúčaný člen
  Overený odznak
  TOPnúť až 10 Príspevky
  TOPnúť až 3 Stránky

  Vytvoriť stránky
  Vytvoriť skupiny
  Vytvoriť udalosti
  Písať články
  Predaj produktov (Neobmedzené Produkty)
  Prečítať články (Všetky Kategórie)
  Pozerať videá (Všetky Kategórie)
  Pridať príbeh
  Pridať farebné príspevky
  Pridať príspevky o pocitoch/aktivitách
  Pridať príspevky do ankety
  Pridať príspevky GIF
  Pridať anonymné príspevky
  Nahrať videá
  Nahrať zvuky
  Nahrať súbory
  Vytvoriť reklamy

Orol  

Máte naviac možnosť viac zviditeľniť 20 príspevkov a 7 stránky súčasne v rámci celej siete označené ako sponzorovaný príspevok.

36€

   za Mesiac
  Odporúčaný člen
  Overený odznak
  TOPnúť až 20 Príspevky
  TOPnúť až 7 Stránky

  Vytvoriť stránky
  Vytvoriť skupiny
  Vytvoriť udalosti
  Písať články
  Predaj produktov (Neobmedzené Produkty)
  Prečítať články (Všetky Kategórie)
  Pozerať videá (Všetky Kategórie)
  Pridať príbeh
  Pridať farebné príspevky
  Pridať príspevky o pocitoch/aktivitách
  Pridať príspevky do ankety
  Pridať príspevky GIF
  Pridať anonymné príspevky
  Nahrať videá
  Nahrať zvuky
  Nahrať súbory
  Vytvoriť reklamy

Rys  

Máte naviac možnosť viac zviditeľniť 60 príspevkov a 10 stránok súčasne v rámci celej siete označené ako sponzorovaný príspevok.

69€

   za Mesiac
  Odporúčaný člen
  Overený odznak
  TOPnúť až 60 Príspevky
  TOPnúť až 10 Stránky

  Vytvoriť stránky
  Vytvoriť skupiny
  Vytvoriť udalosti
  Písať články
  Predaj produktov (Neobmedzené Produkty)
  Prečítať články (Všetky Kategórie)
  Pozerať videá (Všetky Kategórie)
  Pridať príbeh
  Pridať farebné príspevky
  Pridať príspevky o pocitoch/aktivitách
  Pridať príspevky do ankety
  Pridať príspevky GIF
  Pridať anonymné príspevky
  Nahrať videá
  Nahrať zvuky
  Nahrať súbory
  Vytvoriť reklamy

Kamzík365  

Zľava -20%. Rovnaké ako Kamzík platnosť členstva 365 dní.

200€

   za Rok
  Odporúčaný člen
  Overený odznak
  TOPnúť až 10 Príspevky
  TOPnúť až 3 Stránky

  Vytvoriť stránky
  Vytvoriť skupiny
  Vytvoriť udalosti
  Písať články
  Predaj produktov (Neobmedzené Produkty)
  Prečítať články (Všetky Kategórie)
  Pozerať videá (Všetky Kategórie)
  Pridať príbeh
  Pridať farebné príspevky
  Pridať príspevky o pocitoch/aktivitách
  Pridať príspevky do ankety
  Pridať príspevky GIF
  Pridať anonymné príspevky
  Nahrať videá
  Nahrať zvuky
  Nahrať súbory
  Vytvoriť reklamy

Orol365  

Zľava -20%. Rovnaké ako Orol platnosť členstva 365 dní.

360€

   za Rok
  Odporúčaný člen
  Overený odznak
  TOPnúť až 20 Príspevky
  TOPnúť až 7 Stránky

  Vytvoriť stránky
  Vytvoriť skupiny
  Vytvoriť udalosti
  Písať články
  Predaj produktov (Neobmedzené Produkty)
  Prečítať články (Všetky Kategórie)
  Pozerať videá (Všetky Kategórie)
  Pridať príbeh
  Pridať farebné príspevky
  Pridať príspevky o pocitoch/aktivitách
  Pridať príspevky do ankety
  Pridať príspevky GIF
  Pridať anonymné príspevky
  Nahrať videá
  Nahrať zvuky
  Nahrať súbory
  Vytvoriť reklamy

Rys365  

Zľava -20%. Rovnaké ako Rys platnosť členstva 365 dní.

690€

   za Rok
  Odporúčaný člen
  Overený odznak
  TOPnúť až 60 Príspevky
  TOPnúť až 10 Stránky

  Vytvoriť stránky
  Vytvoriť skupiny
  Vytvoriť udalosti
  Písať články
  Predaj produktov (Neobmedzené Produkty)
  Prečítať články (Všetky Kategórie)
  Pozerať videá (Všetky Kategórie)
  Pridať príbeh
  Pridať farebné príspevky
  Pridať príspevky o pocitoch/aktivitách
  Pridať príspevky do ankety
  Pridať príspevky GIF
  Pridať anonymné príspevky
  Nahrať videá
  Nahrať zvuky
  Nahrať súbory
  Vytvoriť reklamy