Esprit

Čo je to vlastne esprit?

Esprit, niečo ťažko uchopiteľné, prchavé. Niečo, čo vnímame, keď to zažijeme. Čo je to esprit?

Je to radosť s prirodzenosťou? Alebo je to elegancia snúbená s pokojom? Možno je to vytríbený vkus, kombinovaný s múdrosťou. V každom prípade je to niečo krásne, k čomu môže človek dospieť svojim životom. Moja predstava o živote s espritom je ešte hmlistá. Lenže ja chcem všetko analyzovať a pomenovať. Ak viem čo mám hľadať, tak to i nájdem. Slovník vraví, že to je duchaplnosť alebo dôvtip. Esprit je však krásne slovo a v mojej predstave je niečo viacej.

Človek s espritom predsa nie je iba duchaplný a dôvtipný. On je i múdry a pokojný. On je aj elegantný, pričom vôbec nemyslím na jeho odev. On je elegantný, lebo je zaodený do krásy svojich myšlienok. Esprit je pohotovosť.

 

Ako sa dopracovať k životu s espritom? Ako sa dopracovať k ľahkosti, elegancii, múdrosti? Nuž prestať brať život až tak vážne. Prestať sa umárať informáciami. Postupne odfiltrovať to, čo ma zbytočne zahlcuje. Nemusím predsa vedieť všetko. Nemusím vedieť že v Južnej Amerike sú nejaké problémy. Mne predsa stačia tie, ktoré mám ja. Nemusia so mnou lomcovať futbalové, stávkovacie, nakupovacie a ešte všelijaké iné vášne. Môžem ísť životom s nadhľadom a rozvahou. S pokojom. S espritom.

 

september 2013


Emil Lobotka

7 Blogy príspevky

Komentáre