Môžete písať blogy, krátke članky :)

Napíšte svoj prvý blog. Blog alebo pôvodne weblog (z angl. blog od web log – webový denník) je webové sídlo, ktoré umožňuje registrovaným užívateľom jednoducho publikovať svoje názory, skúsenosti a pod. na webe. Tieto príspevky sú zvyčajne chronologicky zoradené. Au

Blogovanie ako formu komunikácie možno popísať nasledovnými charakteristikami:

  • Blogovanie predstavuje najvážnejšiu výzvu pre starý systém masovej komunikácie, pretože v sebe spája nové možnosti i-komunikácie a voľný prístup k médiu. Tým, že vedľa seba kladie výber z článkov, publikovaných v rôznych médiách a tak umožňuje vytvoriť si objektívnejší názor.
  • Blog je nekonvenčným zdrojom informácie, nepodlieha tlaku finančných skupín ani tlaku politikov.
  • Blog začína fungovať ako nástroj dosiahnutia vyváženosti spravodajstva.
  • Blog sa môže stať cenným zdrojom noviniek, trendov, postojov, nielen pre čitateľov blogu, ale paradoxne aj pre klasické médiá – dalo by sa povedať, že blog je akousi novodobou obdobou tlačovej agentúry.
  • Blogovanie nie je klasická žurnalistika – je to nový fenomén, ktorý sa dá porovnávať so žurnalistikou len v určitej rovine.
  • Blogovanie by malo zjednodušiť prístup k znalostiam.

Podľa obsahu tvoria weblogy osobné denníky, spravodajstvá firiem, politické kampane alebo publicistika. Osobný weblog si zakladá jednotlivec a kolaboratívny malá skupina priateľov, alebo široká komunita.

Formálnymi znakmi weblogu je zachovávanie trvalých odkazov URL na jednotlivé príspevky (permalinky), obrátené chronologické radenie príspevkov (najnovšie navrchu), poskytovanie syndikovaného obsahu napr. vo forme RSS, blogroll (zoznam spriaznených stránok) a často možnosť komentovania príspevkov čitateľmi. Rozsah príspevkov je od jediného odkazu na inú webovú stránku až po rozsiahlejšie pôvodné texty a grafiku.

Rozmach weblogov podporuje dostatok možností pre ich založenie: od blogovacích systémov na kľúč, cez rozvinuté blogovacie CMS až po celkové zvyšovanie dostupnosti internetu.

Vývojom sa vykryštalizovali ďalšie formálne varianty weblogov: fotoblogy, videoblogy, podcasty, linklogy, moblogy, tumblelogy. Vo všeobecnosti sa weblogy radia medzi sociálne resp. komunitné média.

 


Róbert Dúbravský

1 Blogy príspevky

Komentáre