Vzťahy

Text som napísal na motívy názvov z článku, ktorý bol v jednom časopise spred piatich rokov

Jeden známy ma upozornil na článok o manželských vzťahoch. Článok bol v angličtine a autor dal jednotlivým odsekom nadpisy. Moja angličtina je dosť biedna. Nadpisy som si teda preložil (niektoré vynechal) a napísal som svoj pohľad na vzťahy.

 1. Byť spolu zo správnych dôvodov

Vzťahy sa tvoria v nebi. Takúto vetu som kedysi čítal a nerozumel som, čo autor chcel povedať. Dnes vetu chápem ako vyjadrenie možného spôsobu vytvorenia silného vzťahu medzi dvomi mladými ľuďmi. Mladí ľudia sú otvorení všetkým možnostiam života. Vnímajú svet „srdiečkom“. John Lenon kedysi povedal vetu: „Never nikomu nad 25 rokov.“ Vyjadril tým svoj názor, že mladý človek nie je spútaný žiadnymi vonkajšími „oblekmi“, žiadnymi presvedčeniami. Ešte nemá presvedčenia, že niečo nedokáže, nevie, že svet je omnoho viacej založený na materiálnych zákonoch ako na láske. Mladý človek by chcel objať celý svet.

Keď hľadá vzťah, hľadá ho zo srdca. Vníma veľmi silno, veď pojem láska na prvý pohľad nevznikol „iba tak“. Čím sa človek viacej vnára do materiálnej reality a opúšťa ľahkosť a vieru mladosti, tým si jeho duch ťažšie hľadá svoju druhú polovičku. Svoj protipól, ktorý ho bude priťahovať počas celého života.

Vzťahy založené na fyzickom základe nemajú trvácnosť. Je to akoby sme chceli spojiť dva náhodné chemické prvky, ktoré nemajú chemickú väzbu. Reakcia môže byť pomerne búrlivá.

Vzťah na celý život by mal mať dobrý základ. Základom je silná vnútorná spätosť, ktorú dáva vzťah založený „v nebi“, t.j. vzťah čistý, získaný ako dar. Vložený do nás ako určité puto, ktoré si okolie nie vždy dokáže vysvetliť.

 

 1. Mať realistické očakávania ohľadom vzťahov a romantiky

Keď som vstupoval do manželstva, nemal som takmer žiadne očakávania. Nemal som ani tušenie, ako sa bude vyvíjať náš vzťah. Jediné čo som vedel bolo, že chcem s ňou žiť. Všetko ostatné bolo predmetom ďalšieho vzdelávania sa. Učenia sa žiť spolu, vnímať svoju rozdielnosť. Vnímať, že jednotlivé nitky vzťahu si musíme budovať sami. Každá spoločne strávená chvíľa je príležitosť. Príležitosť na výstavbu vzťahu. Každý problém je príležitosť. Vždy je možné riešenie konštruktívne alebo deštruktívne. Môžeme to vzdať a povedať – s tebou sa to nedá, alebo vytrvať a nájsť cestu.

Vzťah je ako stavba domu. Musí mať pevné, vyzreté základy, vhodné pojivá stavebných materiálov a pevnú strechu. Aby vydržal všetko čo do manželstva príde.

Ak výstavbu vzťahu veľmi urýchlime, ak preskakujeme jednotlivé fázy nášho budúceho spoločného domova, môže sa stať, že sa dostaneme do ďalšej fázy výstavby nie dobre pripravení a naše spoločné vzťahy nie sú dostatočne vystužené množstvom spoločných riešení, prežitých a vyriešených problémov. Môže sa stať, že ešte trpíme nedostatkom jemnosti na riešenie problémov, ktoré si v tejto fáze jemnosť vyžadujú. Aj stavba domu je spočiatku hrubá a až neskôr sa rieši, aby bol dom esteticky zariadený, aby bol dobre osvetlený, aby sme sa v ňom cítili ako doma. Tak, ako to hlboko vo vnútri cítime.

Nikto z nás nie je ideálny. Všetci však sme schopní zvládnuť akýkoľvek problém ak vytrváme.  Ale to už som v ďalšom bode.

 1. Najdôležitejším faktorom vo vzťahu, nie je komunikácia, ale rešpekt

Manželstvá sa uzatvárajú v nebi. To som písal v prvej časti. Je to silná úcta a rešpekt voči partnerovi vo vzťahu. Vedomie, že on (ona) je ten pravý. Rešpektovať ho takého aký je. Veď ak nás „nebesia“ dali dohromady, tak to tak má byť. Rešpektovanie svojej „polovičky“ vo vzťahu je rešpektovaním samého seba. Ak nemám rešpekt pred svojou manželkou, ako si môžem vážiť samého seba?

Mnohokrát nechápeme správanie manželky. Môže sa nám javiť ako nelogické, niekedy až hlúpe. Rešpekt je vyjadrenie viery, že je mojou nie celkom spoznanou polovičkou, ktorá ma učí spoznať sa celého. Učí ma to čo neviem. Niekedy sa nám zdá, že rozhodovanie ženy je nezmyselné, ale ak dáme dokopy mužskú logiku a ženskú intuíciu, nehu, tak sa nepomýlime. Rešpekt pred nepoznaným. Rešpekt a uznanie. My muži si mnohokrát myslíme, že vieme všetko čo potrebujeme vedieť. Ženy zasa pozerajú na nás, akí sme nepraktický a možno aj hrubí. Rešpekt!

 1. Diskusia otvorene o všetkom, a to najmä veciach, ktoré bolia

Každá vojna končí rokovaním o mieri. Najvhodnejšie je, ak rokovanie o mieri sa uskutoční ešte pred začatím vojny. To je diskusia o probléme, ktorý sa postavil do cesty. Problém nie je zlo, ktoré vošlo do nášho života. Je to príležitosť, ktorá nám pomôže vytvoriť nové vlastnosti, ktoré nám chýbajú, ktoré potrebujeme pre ďalší život. Problém je príležitosť k nájdeniu samého seba. Ak dodržím a pamätám na všetky predchádzajúce body, nemal by som sa pomýliť.

Diskusia obrusuje hrany problému a ukazuje cesty k riešeniu. Ako prvá sa nám ukazuje cesta – poďme od seba, veď s tebou to už takto nejde. Ak vytrváme, zistíme, že je to príliš hrubé a príliš zbŕkle riešenie. Jestvuje toľko krásnych ciest, ktoré neobjavíme, ak nemáme k sebe rešpekt, vôľu a vytrvalosť. Ak si vážime jeden druhého, tak skúmame dôvod toho druhého. Pozorujeme, ako to vlastne myslí. Zvažujeme aj jeho pohľad. Po čase zistíme, že náš, pôvodný názor začíname trochu meniť a postupne dospievame k spoločnému riešeniu.

V žiadnom vzťahu nejestvuje víťaz. Ak sa tak stalo, kdesi v základoch sa objavila akási trhlina, ktorá môže spôsobiť deštrukciu.

Diskutovať je nutné o všetkom. Nie je možné držať v sebe napätie. Treba ho vysloviť a vyriešiť. Riešenie nemusí byť okamžité. Stačí dôvera. Neschopnosť diskutovať môže spôsobiť výbuch neriešeného problému, o ktorom partner ani netuší.

 1. Zdravý vzťah znamená vzťah dvoch zdravých jedincov

Opätovne sa vraciam k vete – manželstvá sa uzatvárajú v nebi. Ak sme vstúpili do živého vzťahu slobodne (žiaden alkohol, žiaden nátlak príbuzných, žiadne manželstvo z rozumu), sme pripravení zvládnuť všetko, čo nám príde do života. Sme rovnako „zdraví“ jedinci.

Všetci ideme životom a máme nejakú výbavu vlastnosti. Tieto určitým spôsobom predurčujú naše miesto v spoločnosti a samozrejme predurčujú náš výber partnera. Tento výber hovorí jasnou rečou – spolu ste schopní zvládnuť akúkoľvek životnú výzvu.

Pod pojmom zdravý jedinec rozumiem človeka, ktorý má určitú mentálnu výbavu, ktorú potrebuje do vzťahu dvoch ľudí. Vzťah znamená to, že sme kompatibilný, znamená, že sme schopní spolu vytvoriť svoj nový mentálny domov.

 1. Vzájomná podpora

Muž aj žena majú svoje jedinečné aktivity, ktoré sú pre nich jedinečné. Podpora týchto aktivít je prirodzeným spôsob rozvíjania svojich záujmov. Ak je manželka moja polovička, musí dostať priestor na seba rozvíjanie. Nemôžem z nej spraviť „slúžku“ a ona zo mňa nemôže urobiť „sluhu“. Vytváranie priestoru je vyšší spôsob vzťahu. Prichádza, keď máme spolu mnoho vydiskutovaného, keď sa rešpektujeme, keď už medzi nami nie sú žiadne tajomstvá.

Podpora je na všetkých úrovniach bytia. Manželia sú ako jeden organizmus. Ochorenie jedného vyvažuje druhý, Nevhodná vlastnosť jedného je vyvažovaná druhým. Opora a podpora.

 1. Vy a váš partner budete rásť a meniť sa najneočakávanejšími spôsobmi, prijmite to.

Zmena je život. Všetko okolo sa mení a my sa meníme s tiež. Získavame skúsenosti, získavame vlastnosti. Vstupujeme do nových sociálnych a spoločenských vzťahov. Nebojme sa toho. Dôverujme si navzájom a všetko zvládneme. Dvaja sa berú ako chudobní študenti a o tridsať rokov to môže byť prezidentský pár. Prijímajme zmeny. Prijímajme ich obaja, pre oboch je to príležitosť.

Niekedy je zmena „pádom“. Prijmime i ten „pád“, pretože je to ďalšia príležitosť k zmene.

Život je dobrodružstvo. Krásny výlet do neznáma. Zahrajme si v živote viacej postav, nie iba jednu.

 1. Stať sa vytrvalým v láske

Všetko v živote je v pohybe. Všetko, čo sa prestáva pohybovať určitým spôsobom odumiera. Vzťah dvoch ľudí je živá, dýchajúca vec. Vzťah je niečo, čo nás neustále priťahuje k sebe. Ak chceme mať pevné svaly, tvrdo cvičíme a to niekedy bolí. Ak chceme mať pevný vzťah, nemôžeme to vzdať po prvej hádke, po prvom strese, po prvej bolesti. Všetko je to iba príležitosť k spevneniu živého vzťahu. Je iba na nás a na našej obrazotvornosti, aby sme vymysleli spôsob na prekonanie krízy. Každá kríza je možnosť k zmene seba samého. Nie k zmene vlastností partnera. K zmene seba samého. 

Vzťah je živý a zaslúži si našu vytrvalosť. Život, ktorý nás priviedol ku vzťahu, nám dal príležitosť. Príležitosť pre život vzťahu a neskôr aj pre privedenie nového života.

 1. Byť dobrý v odpúšťaní

Nikto z nás nie je svätý a nikto z nás nemá byť sudca. Odpustenie je pustenie zla preč od seba samého. Pochopenie, že každú udalosť, ktorá vošla do môjho života som svojim konaním „pozval“, je silný argument pre odpustenie. Odpustením odpúšťame aj sebe samému. Veď ak to myslím vo vzťahu vážne, dôverujem na sto percent a milujem na sto percent, odpustením iba čistím budúcnosť.

Uvedomujem si, že predchádzajúce vety sú pomerne náročné na uskutočnenie. Nevieme odpúšťať a mnohokrát nevieme milovať naplno. Bez zadných dvierok.

 1. Maličkosti vytvárajú veľké veci

Tu by bolo možné písať veľmi veľa. Aby vznikol živý, zdravý a dlhodobo fungujúci vzťah, je treba ho postupne budovať. Prvotná príťažlivosť, očarenie, fyzická vášeň, trvá nejakú dobu. Potom akoby vyprcháva. Vzťah sa buduje po maličkých krôčikoch spoločnými zážitkami. Buduje sa na nemateriálnej úrovni. Nedá sa kúpiť diamantmi,  peniazmi a ani ničím iným. Buduje sa niekedy až smiešnymi dejmi, smiešnymi zážitkami. Buduje sa obyčajnou dôverou, plnou pozornosťou jeden voči druhému. Buduje sa na mentálnej úrovni. Čistotou myšlienok voči partnerovi. Láska a vzťah sú nemateriálne.

 1. Naučte sa jazdiť na vlnách

V prírode sa všetko opakuje v určitých cykloch. Cykly prichádzajú ako morské vlny. Vlna nás môže zraziť na dno, alebo, ak sa naučíme jazdiť na vlnách, môže nás preniesť veľmi ďaleko. Vzťah dvoch ľudí je skúšaný mnohorakými skúškami. Prichádzajú ako vlny a my sa učíme jazdiť. Prídu deti, choroby, úrazy, zmeny, problémy s príbuznými. Niekedy treba pomôcť sestre, niekedy švagrinej. Niekedy treba odísť z práce a doopatrovať blízkeho. Prichádzajú aj príjemné chvíle plné radosti. S deťmi, s príbuznými, s blízkymi. Sú to vlny, na ktorých sa učíme plaviť. S mužskou logikou a ženskou intuíciou je veľká šanca nájsť správny smer a doplaviť sa k spoločnému cieľu.

15.1.2017


Emil Lobotka

7 Blogy príspevky

Komentáre