24 t ·Preložiť

Náš život stojí na našich hodnotách, je dobré, ak si to uvedomujeme.

web
Favicon 
blog.sme.sk

web

Je náš život najvyššou hodnotou, alebo jestvujú hodnoty ešte vyššie?